Een nieuw OV-product

De gezamenlijke openbaar vervoersbedrijven in Nederland misten een product in hun portfolio.  Namelijk een zakelijk abonnement voor bus, tram en metro in aanvulling op het spoorabonnement Traject Vrij. 

Zo’n product is niet eenvoudig aangezien elk concessiegebied zijn eigen kilometerprijs kent en diverse partijen hier een rol in hebben. Om dit te realiseren is een project gestart met een stuurgroep uit de diverse geledingen van de vervoerders en zijn we in gesprek gegaan met (vertegenwoordigers van) zakelijke klanten en het NOVB.

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de lancering van het product ‘BudgetZeker’.