Profiel John Strijker

Analytische vaardigheden, creativiteit en visie zijn mijn sterkst ontwikkelde competenties. Dankzij mijn brede blik en ontwikkeling ben ik in staat snel hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden en vernieuwing te brengen. Daadkracht, besluitvaardigheid, enthousiasme en doorzettingsvermogen leiden tot vertaling van denkwerk in concrete daden. Inmiddels ben ik ervaren in het (her-)starten en structureren van (project-)teams, programma’s en afdelingen en kom ik goed tot mijn recht als verandermanager in bijvoorbeeld de operatie, financiën of marketing van een dienstverlenende organisatie.

Ik werk vanuit de filosofie dat de mens de maat der dingen is, hetgeen Protagoras van Abdera reeds 2.000 jaren geleden heeft geschreven. Dat kan, afhankelijk van de invulling, nog wel eens botsen met de schaalvergroting en machinebureaucratische aanpak die momenteel de boventoon voeren in organisaties. Terwijl daar gedacht wordt dat professionalisering vooral een kwestie is van processen dichttimmeren, ervaar ik dat het meestal een kwestie is van cultuurproblemen die worden bestreden met structuurmaatregelen. Veel organisaties willen van een heelmeesterscultuur (niet aanspreken op, geen moeilijke beslissingen nemen, conflicten onder het vloerkleed vegen etc.) naar een resultaatgerichte cultuur waar mensen verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat. Laat dat nou net niet bereikt worden met de procedures. Het volgen van procedures is de zoveelste verschijningsvorm van de ouderwetse prikklok: als je de stapjes maar hebt gevolgd, heb je gedaan wat je moest doen. Eenzelfde contradictie zie je bij lean management: het wordt vooral bedreven door organisaties die dichtgemetseld zijn met lemen managementlagen en 
dikke handboeken en procedures. Lean management is eigenlijk één grote contradictio in terminis: het management is te ver los gezongen van de dagelijkse praktijk. Het heeft gefaald in haar verantwoordelijkheid voor een efficiënte organisatie en deelt zichzelf een onvoldoende uit met het starten van zo'n traject.