Sofisten

 

Sofisten: in het oude Griekenland rondtrekkende ‘leraren’ die onderwijs gaven op allerlei gebied. Het Griekse woord ‘sophistès’ betekent oorspronkelijk ‘deskundige’, waarbij vaak geïmpliceerd is dat deze zijn kennis ook kan overdragen. De ongunstige betekenis die het woord later gekregen heeft (ongeveer ‘iemand die het op zeer scherpzinnige manier met de waarheid niet te nauw neemt’) is voornamelijk te wijten aan de kritiek van Plato. Waar of niet, de sofisten waren vakbekwame vernieuwende denkers die zich bezighielden met het concreet aanpakken van de praktische problemen in het dagelijks leven met veel aandacht voor de politieke doelstellingen. Zij hechten een groot belang van taal (grammatica, rhetorica en dialectica) en universele geleerdheid.
 
Ondanks het feit dat de uitspraken van sofisten inmiddels zo’n 23 eeuwen oud zijn, zijn ze nog steeds van toepassing op veelvoorkomende situaties in onze hedendaagse samenleving, hetgeen naar mijn idee veel zegt over onze ontwikkeling.