Waar theorie en praktijk samenkomen...

Na verschillende rollen in een groot aantal organisaties te hebben vervuld is bij mij langzamerhand een beeld van ons dagelijks acteren in organisaties ontstaan. Deze waarnemingen hebben, in combinatie met de theoretische kennis van de diverse opleidingen en de voorliefde voor veranderen boven het handhaven van de status quo, geleid tot een visie op organisaties, beleid en uitvoering. Daar zijn een aantal voorbeelden van opgenomen op de volgende pagina's.

Bedrijfsculturen

Tegenover de harde Angelsaksiche cultuur die dominant aanwezig is bij grote internationale financiële dienstverleners staat de zachte heelmeesterscultuur. Een kleine vergelijking tussen deze twee stijlen.

Heelmeesterscultuur Agile werken

Systemen

In 2015 werd op nu.nl een mooi afscheidsartikel geschreven over de ChipKnip: de digitale portemonnee waar inmiddels afscheid van is genomen. Het kost ons blijkbaar veel moeite om de tijdelijkheid van een ontwikkeling toe te geven, vervolgens te constateren dat deze niet meer functioneert en er vervolgens afscheid van te nemen. Enkele voorbeelden.

tekst volgt

Teamprestaties

Bij één van de opdrachtgevers werd hard gewerkt aan het verbeteren van het functioneren van teams. Uitgangspunt daarbij was het model van Tuckman om te schetsen hoe teams zich ontwikkelen. Voeg dat samen met Lenzioni en alle ingrediënten voor verbetering zijn aanwezig.
Presterende teams