Presterende teams

Om van een team naar een goed presterend team te groeien doorlopen teams vier stadia. In het eerste wordt het team gevormd en moet iedereen zijn plekje vinden. Daarna komt de conflictfase waarin alle ongenoegens worden geuit en waarin het spannend wordt of het team het overleeft en in staat is om te gaan presteren. In de derde fase ontstaan de normen en worden de rollen definitief verdeeld. Daarna ontstaat een team dat goed in staat is om zelfstandig complexe opdrachten te vervullen.Disfunctionerende teams

In de afbeelding hiernaast heeft Lencioni samengevat wat de vijf oorzaken zijn waarom teams niet functioneren. De meest fundamentele daarvan is het gebrek aan vertrouwen, maar ook de angst voor conflicten is een belangrijke reden voor het ontbreken van goede prestaties.

Naast de pyramide is beschreven wat de rol van de leider is om deze oorzaken weg te nemen. Het voorbeeldgedrag en de confronterende (niet te verwarren met conflicterende) stijl zijn daar belangrijke elementen in. Om het maar populair te zeggen: de manager moet het aangaan met het team en de individuele leden.

In het verleden werd ik geconfronteerd met senior managers die het adagium: "vertrouwen is goed, maar controle is beter" huldigden. Dit uitte zich vooral in demotiverend micro-management dat alle creativiteit en verantwoordelijkheidsbesef doodsloeg. Waarschijnlijk ontbreekt het dergelijke managers aan vertrouwen in hun eigen HR-beleid.