Sofist

Sofisten, filosofen en veelal rondtrekkende leraren uit de Griekse oudheid.

Zij tonen grote gelijkenis met de interimmers die van de ene organisatie

naar de andere trekken en daar hun kennis weer toepassen die zij

op een ander moment in een andere situatie,

organisatie of zelfs branche hebben opgedaan.

Interim management

Niet op de winkel passen, maar verandering brengen. Immers,
als ik doe wat ik deed,
krijg ik wat ik kreeg.

Anders kijken,
Anders denken,
Anders doen!

Consultancy

Voor de meeste organisaties geldt niet: kiezen of delen. Het is vooral een kwestie van: kiezen of verliezen! Verlies van omzet, of verlies  door hoge kosten omdat moeilijke beslissingen uit de weg worden gegaan.

Ontwikkeling

Stilstand is achteruitgang, maar schaalvergroting en formalisering leiden verminderen het verandervermogen. Hoe los je dat op?

De essentie van verandering:

culture eats strategy for breakfast and structure for lunch!